obraz - pobrane.jpg


obraz - baner_MOST_120_50.jpg

dr Małgorzata Rajfurtel. (077) 401 6042

Magisterium:
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 2001 r.

Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2008 r.


Zainteresowania naukowe:

 • ochrona środowiska
 • biomonitoring
 • biochemia

Wybrane najważniejsze publikacje:

Rozdziały w monografii:

 1. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M. i Wacławek W.: Biomonitoring Borów Stobrawskich z zastosowaniem porostów, [w:] Sporek K. (red.): Zagrożenia biotopów przekształconych przez człowieka. Wyd. i Druk. Św. Krzyża, Uniwersytet Opolski, Opole 2009, 213-227.
 2. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Zastosowanie biomonitorów do oceny zanieczyszczenia środowiska w województwie opolskim. [w:] Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim na lata 2010-2020. Wyd. Atmoterm S.A., Opole 2010, 53-62.   
 3. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M., Šrámek I., Trnková L., Radvan R. i Hyšplerová L.: Wykorzystanie porostów, mchów i gleby do oceny zanieczyszczenia Euroregionu Pradziad i Euroregionu Glacensis, [w:] Biomonitoring na obszarze trangranicznym polsko-czeskim, Wyd. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, Opole 2010, 29-52.
 4. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by red algae Palmaria palmata: Study of the kinetics and the equilibrium of sorption, [in:] Pawłowski L., Dudzińska M.R. and Pawłowski A.: Environmental Engineering, Taylor & Francis Group, London 2013, 533-540, ISBN 978-0-415-64338-2
Ważniejsze publikacje:

 1. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M. i Wacławek W.: 137Cs transfer from local particulate matter to lichens and mosses, Nukleonika, 2009, 54(4), 297-303.
 2. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M. i Wacławek W.: Impact of roadway particulate matter on deposition of pollutants in the vicinity of main roads, Environ. Protect. Eng., 2009, 35(3), 105-121.
 3. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Sorption properties of algae Spirogyra sp. and their use for determination of heavy metal ions concentrations in surface water, Bioelectrochemistry, 2010, 80, 81-86. DOI:10.1016/j.bioelechem.2010.03.005.
 4. Kłos A., Rajfur M., Wacławek M., Wacławek W., Wuenschmann S. i Markert B.: Quantitative relations between different concentrations of micro- and macroelements in mosses and lichens – The region of Opole (Poland) as an environmental interface in between Eastern and Western Europe, Int. J. Environ. and Health, 2010, 4(2-3), 98-119.
 5. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Algae utilization in assessment of the large Turawa Lake (Poland) pollution with heavy metals, J. Environ. Scie. and Health Part A., 2011, 46(12), 1401-1408, DOI:10.1080/10934529.2011.606717.
 6. Kłos A., Rajfur M. i Wacławek M.: Application of enrichment factor (EF) for intepretation of the results of biomonitoring studies. Ecol. Chem. Eng. S, 2011, 18(2), 171-183.
 7. Kłos A., Rajfur M., Šrámek I. i Wacławek M.: Use of lichen and moss in assessment of forest contamination with heavy metals in Praded and Glacensis Euroregions (Poland and Czech Republic). Water, Air, and Soil Pollut., 2011, 222, 367-376, DOI 10.1007/s11270-011-0830-9.
 8. Kłos A., Rajfur M., Šrámek I. i Wacławek M.: Mercury concentration in lichen, moss and soil samples collected from the forest areas of Praded and Glacensis Euroregions  (Poland and Czech Republic). Environ. Monit. Assess., 2012, 184(11), 6765–6774. DOI 10.1007/s10661-011-2456-1.
 9. Rajfur M., Kłos A. i Wacławek M.: Sorption of copper(II) ions in the biomass of alga Spirogyra sp. Bioelectrochemistry, 2012, 87, 65-70. DOI 10.1016/j.bioelechem.2011.12.007
 10. Kłos A., Czora M., Rajfur M. i Wacławek M.: Mechanisms for translocation of heavy metals from soil to epigeal mosses. Water, Air, and Soil Pollut., 2012, 223(4), 1829-1836, DOI 10.1007/s11270-011-0987-2
 11. Kłos A. i Rajfur M.: Influence of hydrogen cations on kinetics and equilibria of heavy-metal sorption by algae – sorption of copper cations by the alga Palmaria palmata. J. Appl. Phycol. 2012, DOI: 10.1007/s10811-012-9970-6.
 12. Rajfur M.: Algae – heavy metals biosorbent. Ecol. Chem. Eng. S. 2013, 20(1), 23-40. DOI: 10.2478/eces-2013-0002
 13. Krems P., Rajfur M., Wacławek M. i Kłos A. The use of water plants in biomonitoring and phytoremediation of waters polluted with heavy metals. Ecol. Chem. Eng S. 2013, 20(2), 353-370. DOI: 10.2478/eces-2013-0026 

Odznaczenia, funkcje społeczne, nagrody:

 • Członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji ECOpole,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Metrologia-Ekologia-Dydaktyka 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Oddział Opole)
 • Członek komisji rewizyjnej w Towarzystwie Chemii i Inżynierii Ekologicznej
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (Oddział Opole) 
 • W 2007 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2006/2007
 • W 2009 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2008/2009
 • W 2011 roku Nagroda Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2010/2011.
 • W 2012 roku Nagroda Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim a zwłaszcza dostosowywaniu modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych w roku akademickim 2011/2012. 
 • Opiekun Koła Naukowego Biotechnologówobraz - p1_m.pngUniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny       
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (077) 401 6040, 401 6050
fax. (077) 401 6051
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
Administrator strony: slawi@uni.opole.pl
 
 

dol