obraz - pobrane.jpg


obraz - baner_MOST_120_50.jpg

Materiały dydaktyczne dla studentówMateriały przeglądowe:

Zajęcia laboratoryjne - prowadzący: dr Sławomir Wierzba

biotechnologia środowiska - kierunek odnawialne źródła energii studia I stopnia

biotechnologia ogólna - kierunek biotechnolgia studia I stopnia

biotechnologia ogólna - kierunek biologia i inżynieria środowiska

biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków i gazów - kierunek biotechnologia
inżynierska i licencjacka


biotechnologia w utylizacji odpadów stałych - kierunek biotechnologia

biotechnologia środowiska - kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia stosowana

biosorpcja i bioakumulacja jonów metali - kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia stosowana

biologia osadu czynnego - laboratorium dla kierunku biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia stosowana

 

Wykłady - prowadzący: dr Sławomir Wierzba

metody przechowywania i utrwalania bioproduktów - kierunek biotechnologia studia I stopnia

naturalne metody oczyszczania ścieków  - kierunek biotechnologia studia I stopnia

biotechnologia w produkcji piwa - kurs ogólnouczelniany 2015/2016-Z

Biotechnologia w kosmetologii - kierunek biotechnologia studia II stopnia specjalność biotechnologia kosmetologicznaobraz - p1_m.pngUniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny       
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (077) 401 6040, 401 6050
fax. (077) 401 6051
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
Administrator strony: slawi@uni.opole.pl
 
 

dol