obraz - pobrane.jpg


obraz - baner_MOST_120_50.jpg

Dydaktyka - plany zajęćKierunki studiów prowadzone przez Katedrę Biotechnologii i Biologii Molekularnej w roku akademickim 2016/2017, semestr letni:

1. Studia stacjonarne:

   2. Studia niestacjonarne

    Legenda do planów    obraz - p1_m.pngUniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny       
    Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
    ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
    tel. (077) 401 6040, 401 6050
    fax. (077) 401 6051
    e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
    Administrator strony: slawi@uni.opole.pl
     
     

    dol