obraz - pobrane.jpg


obraz - baner_MOST_120_50.jpg

Program studiówProgram studiów:

W czasie trzech semestrów zajęć słuchacze uczestniczą w wykładach (W), konwersatoriach (K), seminariach (S), zajęciach laboratoryjnych (L) i zajęciach terenowych (T) z zakresu m. in. biotechnologii, biochemii, mikrobiologii, genetyki, biologii komórki, ochrony środowiska i inżynierii bioprocesowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele, oraz przerwy międzysemestralne). Formy zaliczenia zajęć to: ZO - zaliczenie z oceną, oraz ZL - zaliczenie bez oceny.

SEMESTR I

 L.p.  Nazwa przedmiotu   Liczba godzin/forma zaliczenia    Punkty ECTS 
 W L Razem 
 1  Enzymologia  10/ZO    10   4
 2  Biochemia  10/ZO  16/ZL   26   7
 3  Biologia komórki  12/ZO    12   4
 4  Mikrobiologia ogólna  16/ZO  16/ZL   32   10
 5  Przechowywanie bioproduktów    16/ZO  16   5
 Razem   48  48  96   30

 

SEMESTR II

 L.p.   Nazwa przedmiotu   Liczba godzin/forma zaliczenia

 Punkty

ECTS 

 W Razem 
 1  Genetyka ogólna

 10/ZO 

   16/ZL   26   8
 2  Biologia molekularna  12/ZO      12  4
 3  Mikrobiologia przemysłowa  12/ZO    16/ZL  28  8
 4  Inżynieria bioprocesowa  12/ZO  8/ZL    20  5
 5  Wybrane zagadnienia z biotechnologii      16/ZO  16  5
 Razem   46  8  48  102  30

 

SEMESTR III

 L.p.   Nazwa przedmiotu   Liczba godzin/forma zaliczenia  Punkty ECTS 
 W  S   K   L  T  Razem
 1  Biotechnologia ogólna  16/ZO      18/ZL    34  10
 2  Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska  10/ZO        16/ZL  26  5
 3  Technologia wybranych bioprocesów  12/ZO          12  4
 4  Prawo w biotechnologii      10/ZL      10  3
 5  Seminarium dyplomowe    20/ZL        20  8
 Razem   38  20  10  18  16  102  30
obraz - p1_m.pngUniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny       
Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej
ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole
tel. (077) 401 6040, 401 6050
fax. (077) 401 6051
e-mail: biotechnologia@uni.opole.pl
Administrator strony: slawi@uni.opole.pl
 
 

dol